5. Rettigheter til bilde- og lydmateriale

Alt bilde- og lydmateriell som framstilles med skolens utstyr, i skolens lokaler, eller med skolens penger, er Filmskolens eiendom. Skolen innehar alle kommersielle og ikke-kommersielle rettigheter til materialet, og har rett til å framstille kopier. Skolen har videre rett til å benytte materialet, eller deler av materialet, i undervisningssammenheng både innenfor og utenfor skolen.

Studenten beholder opphavsretten til sitt ”verk” i henhold til åndsverkslovens bestemmelser, og har rett til å framstille kopier til eget bruk.

Det er ikke tillatt å fjerne mastere fra skolen.

Særskilt for eksamensfilm

Alle medlemmene av et eksamensfilmteam må godkjenne offentliggjøring av filmen da den har status som bacheloroppgave.

Produksjonsøvelser

I løpet av studiene vil alle studenter lage en rekke øvelser, både felles med alle andre spesialiseringer og i mindre konstellasjoner. Disse øvelsene er typisk ikke filmer, men øvelser i å lære å lage film. Noen er veldig skisseaktig, mens andre kan simulere en komplett filmproduksjon.

Ingen av disse øvelsene kan vises i offentligheten med mindre det er eksplisitt formidlet fra undervisningsleder ved øvelsens start. De brukes hovedsakelig til intern evaluering og læring.