Rettigheter Studentretningslinjer

Alt bilde- og lydmateriell som framstilles med skolens ressurser og i planlagte aktiviteter som workshops, mindre øvelser, felles produksjonsøvelser, osv., er filmskolens eiendom. Skolen innehar alle ikke-kommersielle rettigheter til materialet, og kan således benytte dette, eller deler av materialet, i undervisningssammenheng og/eller i promoteringsformål både innenfor og utenfor skolen og kan fritt framstille kopier til slik bruk.

I alle tilfeller beholder studentene full opphavsrett til det de har skapt, og står fritt til å gjenskape disse verkene etter de er ferdig på skolen, men der skolen har bidratt med utvikling og ressursbruk (dvs. alt) skal skolen krediteres. Studenten beholder opphavsretten til sin eksamensfilm i henhold til åndsverkslovens bestemmelser, og har rett til å framstille kopier til eget bruk. Alle mastere tilhører Den norske filmskolen, og skal ikke fjernes fra skolens lokaler. Det er heller ikke tillatt å lage kopier til eget bruk.

Særskilt for eksamensfilm

Alle medlemmene av et eksamensfilmteam må godkjenne offentliggjøring av filmen da den har status som bacheloroppgave.

Produksjonsøvelser

I løpet av studiene vil alle studenter lage en rekke øvelser, både felles med alle andre spesialiseringer og i mindre konstellasjoner. Disse øvelsene er typisk ikke filmer, men øvelser i å lære å lage film. Noen er veldig skisseaktig, mens andre kan simulere en komplett filmproduksjon.

Ingen av disse øvelsene kan vises i offentligheten med mindre det er eksplisitt formidlet fra undervisningsleder ved øvelsens start. De brukes hovedsakelig til intern evaluering og læring.