Avtaler Studentretningslinjer

Skolen har avtale med Norsk Skuespillerforbund om spesielle satser for deres medlemmer ved medvirkning i skolens produksjoner/øvelser. Studentene kan ikke tilby andre vilkår til medlemmer av Norsk skuespillerforbund enn det som framgår av gjeldende avtale.

Skolen legger stor vekt på at studentene overholder lover og regler som gjelder i filmbransjen og samfunnet for øvrig.