Studentretningslinjer

Velkommen til studiene ved Den norske filmskolen. Dette er en skole ulik noen annen i Norge, og det er mye studenter vil møte her som vil være nytt og ukjent. Disse retningslinjene vil gi deg som student på ett av Filmskolens studier en håndbok du kan bruke underveis i studieforløpet når det er noe du lurer på.

Filmskolen grunnleggende filosofi er at det er en erfaringsbasert, integrert kunstfaglig utdanning. Det vil si at læring og kunstnerisk utvikling skjer i det daglige samspillet mellom studenter, lærere og øvelser. Hver enkelt student trenger derfor å være til stede og delta aktivt i alle deler av undervisningsforløpet for å fullføre studiet. Hele kullets samlede progresjon og resultat er avhengig av at hver enkelt bidrar aktivt til en felles utvikling.

Det forventes derfor at du som student setter deg inn i retningslinjene og følger dem i alle forhold.

  • Går inn i hver enkelt undervisningsbolk, oppgave og filmøvelse med intensjonen om å lære noe nytt
  • Bidrar til å skape en kultur hvor alle studenter er trygge nok til å teste egne grenser og våger å gjøre feil
  • Deltar konstruktivt og aktivt i alle evalueringer
  • Møter medstudenter, ansatte, gjestelærere og eksterne medarbeidere med åpenhet og sjenerøsitet
  • Gjennomfører alle oppgaver, både individuelt og i team, innenfor de rammene som er satt av skolen

Utfyllende retningslinjer blir distribuert til alle nye studenter.

Den norske filmskolen er en del av en statlig utdanningsinstitusjon, Høgskolen i Innlandet, og er derfor underlagt lover og forskrifter som regulerer høyere utdanning i Norge samt institusjonelle rammer for økonomi og administrasjon.

Alle retningslinjene er oppdatert 28. august 2023