7. Påmelding av filmer til festivaler og arrangementer

Studenter kan ikke selv melde på skolens filmer til festivaler eller andre arrangement.

Produsenten, på vegne av skolen, og for hver eksamensfilm, må innhente skriftlig tillatelse fra alle medlemmer av teamet for å kunne offentliggjøre/ distribuere filmen.

I utgangspunktet er det kun eksamensfilmene som kan sendes til festivaler. I enkelte tilfeller kan studenter søke om tillatelse for å sende personlig prosjekt laget i forbindelse med eksamen til festivaler; slike søknader skal rettes til Filmskolens dekan, og forutsetter at alle avtaler nødvendig for offentlig visning er på plass.

Prispenger for alle eksamensfilmer/personlig prosjekt betales inn til Den norske filmskolen. Disse pengene benyttes utelukkende for å betale reise og opphold til festivaler rundt om i verden for aktuelle teammedlemmer av inviterte filmer.

Ingen øvelser laget med Filmskolens utstyr og/eller som resultat av en oppgave gitt av Filmskolens pedagogiske personale, kan vises i det offentlige rom under noen omstendigheter.