OFF PISTE 21 LOGO

Off-Piste Lab Hackaton 2021 er i gang! Tekst: Hanne-Lovise Skartveit

I dag går startskuddet for en langhelg med VR-Hackaton og intens kreativ nyskapning i møtet mellom filmskapere og spillutviklere. Denne andre utgaven av Off-Piste Lab er et samarbeid mellom Den norske filmskolens Center of Excellence CEFIMA og NFI og finner sted på Lillehammer 29. oktober til 2. november.

Off Piste 2019

Off-Piste 2019

Gjennom Off-Piste Lab kommer norske filmskapere sammen med utviklere, artister, musikere, animatører og andre historiefortellere for å utvikle originale VR-opplevelser og skape et fellesskap som vil bidra til å forme fremtiden for Norges kreative VR-produksjon.

I denne andre utgaven av laboratoriet vil en gruppe erfarne internasjonale mentorer ledet av Mark Atkin og Tom Millen fra Crossover Labs gi deltakerne inngående kunnskap om det nåværende VR-landskapet og språket i VR-historiefortelling som er i stadig utvikling. Deltakerne ble valgt ut gjennom en omfattende søknadsprosess og ble plassert i tverrfaglige team rundt prosjektideer som de skal utvikle til en fungerende prototype. I løpet av laben lærer deltakerne om VR-produksjonsprosessen fra idé til finansiering og til ferdig produkt.

For mange av deltakerne med tradisjonell filmbakgrunn er dette første møte med VR-mediet. I første del av laben, som fant sted online i august i år, utviklet de prosjektideene med veiledning fra de internasjonale mentorerene som har lang erfaring med VR og immersive medier. I helgen skal de møtes for første gang i en intensiv Hackaton på Lillehammer hvor de skal gjøre ideene om til prototyper i samarbeid med håndplukkede spillutviklere fra Hamar Game Collective. De første resultatene vil bli vist frem på Artistic Research Cafe på Filmskolens lokaler på Myrens Verksted i Oslo, mandag 29. november.

Off-Piste Lab ble arrangert for første gang i 2019 og startet som et samarbeid mellom Filmskolens CEFIMA (Center for Excellence in Film and Interactive Media Arts) og Norsk Filminstitutt. Årets arrangement er også støttet av VRINN, Viken Filmsenter, Østnorsk Filmsenter og Høgskolen i Innlandet.

Off piste idea board

Ellen Lande var en av de erfarne filmskaperne som deltok i Off-Piste 2019. Der utviklet hun VR-prosjektet "As the Lillies Bloom" basert på Theodor Kittelsens berømte maleri av Nøkken. Prosjektet ble senere tatt ut til Cannes XR Development Showcase. Lande har fortsatt å utforske det virtuelle formatet gjennom prosjektene "Munchs digitale hage AR" og "The Story of The Sick Child VR". "Munchs digitale hage" ble lansert gjennom den kulturelle skolesekken i august i år og kan oppleves på Åsgårdsstrand. "The Story of The Sick Child VR" har fått støtte fra Viken Filmsenter. Til Viken Filmsenter, som er en av våre samarbeidspartnere bak laben, uttaler hun følgende om hvordan teamet jobbet sammen på Off-Piste:

– Som VR-regissør må man være god til å lytte til de andre i teamet, og åpen for innspill fra de som sitter på annen fagkunnskap. Samtidig gjelder det å stadig utfordre de begrensninger man oppfatter ligger i det å utvikle i en spillmotor. Her var det nyttig å dra veksler på allsidig og lang regierfaring. Teamet vekslet hele tiden på å inspirere hverandre til å gå lengre og å fortsette utforskningen videre.

En annen filmskaper som fikk øynene opp for VR under Off-Piste 2019 er dokumentarregissør Hilde K. Kjøs. I etterkant av Off-Piste har hun også fortsatt å arbeide i VR-mediet. Hun har nå regi på manusforfatter og CEFIMA-stipendiat ved Filmskolen Cecilie Levys VR-dokumentar "Finding Frida". Prosjektet er under utvikling og vant pitcheforum på det europeiske animasjonsmarkedet CEE og skal presenteres på den prestisjefylte internasjonale dokumentarfilmfestivalen IDFAs DocLab Forum i november.

As the Lillies Bloom Substans Film

"As the Lillies Bloom" inviterer til et dypdykk i Theodor Kittelsens univers. Foto: Substans Film

En annen filmskaper som fikk øynene opp for VR under Off-Piste 2019 er dokumentarregissør Hilde K. Kjøs. I etterkant av Off-Piste har også hun fortsatt å arbeide i VR-mediet. Hun har nå regi på manusforfatter og CEFIMA-stipendiat ved Filmskolen Cecilie Levys VR-dokumentar "Finding Frida" som produseres av Stargate med midler fra CEFIMA og Viken Filmsenter. Prosjektet er under utvikling og vant pitcheforum på det europeiske animasjonsmarkedet CEE og skal presenteres på den prestisjefylte internasjonale dokumentarfilmfestivalen IDFAs DocLab Forum i november.

Finding Frida bibel

"Finding Frida", VR-dokumentar av Cecilie Levy of Hilde K. Kjøs (Foto: Stargate Media)

CEFIMAs strategiske prosjektleder Darshika Karunahara har vært med på Off-Piste fra starten og gleder seg til årets Hackaton på Lillehammer. Hun har lang erfaring med VR-mediet og med å jobbe tett med kunstnere fra ulike kunstneriske praksiser i skjæringspunktet mellom kunst og teknologi.

-Vi ville skape mer bevissthet rundt VR og gi filmkunstnere som ikke tidligere hadde jobbet med mediet et erfaringsgrunnlag som de senere kan bygge videre på. Vi opplever at de gjennom laben får et nytt perspektiv og får øynene opp for nye måter å fortelle på. Off-Piste er et viktig initiativ fordi ressurser og viten innen VR-feltet fremdeles er begrenset. Det er behov for flere som utforsker og pusher grensene for formatet slik at vi tvinges til å utvikle teknologien for å imøtekomme historiefortellerne eller skapernes behov.

De første resultatene fra Off-Piste Lab 2021 og et utvalg av prototypene som årets deltakere utvikler vil bli vist frem på Artistic Research Cafe på Filmskolens lokaler på Myrens Verksted i Oslo, mandag 29. november.

Off Piste 2019

Off-Piste 2019

Off piste idea board
As the Lillies Bloom Substans Film

"As the Lillies Bloom" inviterer til et dypdykk i Theodor Kittelsens univers. Foto: Substans Film

Finding Frida bibel

"Finding Frida", VR-dokumentar av Cecilie Levy of Hilde K. Kjøs (Foto: Stargate Media)


Siste artikler

NATTRIKKEN 1 91 1 jpg content

Masterstudent Geir Fjermestad Rolandsen klippet Oscar-nominerte «Nattrikken»

Masterstudent Geir Fjermestad Rolandsen har klippet den Oscar-nominerte kortfilmen «Nattrikken» . Han ble uteksaminert fra klippelinjen på kull 10 på filmskolens bachelorprogram. På foto finner vi en annen kull 10-alumni, Vegard Landsmark. «Nattrikken» kjemper om Oscar-statuetten i kategorien “Live action short”.

Eli Bø cropped Høgskolen i Innlandet Elen Sonja Klouman

Vi skal ta vare på filmskolens identitet!

Filmskolen vil utsette den videre revisjonen av filmutdanningen. Av de endringsprosesser vi står oppe i nå er det denne som er den viktigste for filmskolens identitet, og vi vil sikre bedre informasjon og medvirkning fra både studenter, ansatte og filmfeltet, og ta oss bedre tid før vi konkluderer.

Phd studenter

"7 nye ph.d. stillingar er ei sjeldsynt moglegheit for filmfeltet"

Den norske filmskulen lyser ut nye stipendiatstillingar i programmet “ph.d. i kunstnarleg utviklingsarbeid i film og liknande audiovisuelle kunstformer” i samarbeid med AMEK. Ph.d. leiar Trond Lossius understreker at utlysinga av heile sju kunstfaglege stipendiatstillingar representerer ei sjeldsynt moglegheit for filmfeltet.

PHD INFOMØTE

Infomøte om ph.d. stillingar 12. desember

12. desember kl 19 på Kunstnernes Hus i Oslo har vi informasjonsmøte om søknadsprosessen og dei sju ph.d. stillingane som er lyst ut innanfor ph.d. programmet "kunstnarleg utviklingsarbeid i film og liknande audiovisuelle kunstformer"

Anna Moland Porject gasstation Foto Rasmus Eriksson

Troels Linde vant HINNS Utdanningskvalitetspris 2022

Troels Linde får HINNs utdanningskvalitetspris for sitt arbeid med å etablere virtuell produksjon som tverrfaglig og kunstfaglig emne på den norske filmskolen. Prisen på 100,000 kroner ble delt ut under HINNs årsfest i dag.