Opptakskrav Foto Opptak BFA 2023

Vi må vurdere din forståelse for visuelle uttrykk, bildekomposisjon, visuell formidling, lysets betydning for bildet, atmosfære og stemning. Både filmeksempler og stillbilder bør si noe om din evne til å fortelle eller formidle historier, stemninger eller inntrykk ved hjelp av film og/eller bilder.

Opptakskrav foto

Velkommen som søker til fotolinjen ved Den norske filmskolen!

1. Formell bakgrunn og CV

En detaljert beskrivelse av tidligere utdanning/studier.

Oppdatert CV som omfatter beskrivelse av søkers arbeidsoppgaver og ansvarsområder i profesjonelt arbeid i film, TV eller annen tilsvarende medievirksomhet.

2. Innleveringsoppgave

Du skal levere inn følgende tre oppgaver:

1. Hvorfor søker du plass ved Den norske Filmskolens linje for Foto?

Velg en av disse tre måtene å besvare spørsmålet på:

1. Skriv et motivasjonsbrev på max 1 A4 side 

  eller 

  2. Lag et motivasjons lyd-dokument på max 5 minutter

   eller 

   3. Lag en audiovisuell motivasjons-presentasjon (film, animasjon, PowerPoint eller liknende) på max 5 minutter

    2. Send inn en film du har fotografert (maks 10 min), eller utdrag av en film. Format SKAL være: H264 i 1920 x 1080. Filmen lastes inn på vimeo og du legger inn URL og evt passord i Nettskjema.

    3. Send 5-10 fotografier du har gjort med et stillkamera. Analoge bilder må scannes. Film og bilder må leveres i standard filformater som kan åpnes på en vanlig PC eller mac. Bilder kan leveres i JPEG i en ok oppløsning.

    Alle vedleggene skal lastes opp i Nettskjema (se under), som Word- eller pdf-fil (maks 30 MB pr fil).

    Hvordan søke?

    Husk å ha alle dokumenter klare når du søker.

    1. Gå inn på SøknadsWeb, registrer personalia og følg instruksene for ditt valgte studie.

    Under «utdanning» laster du opp dokumentasjon som dekker kravet om generell studiekompetanse (GSK) og eventuell annen utdanning. F.eks. vitnemål fra videregående skole, folkehøgskole, fagskole osv. Erfaringsbasert praksis kan veie opp for manglende GSK.All dokumentasjon på utdanning salmes i én PDF.

    Under "praksis" laster du opp dokumentasjon på relevant praksis (arbeidsattester, praksisattester etc.). All dokumentasjon på praksis samles i én PDF.

    2. Etter å ha registrert deg på Søknadsweb, må du gå inn på Nettskjema. (OBS! Ikke la deg forvirre. Denne siden er laget av Universitetet i Oslo, så det er deres logo som dukker opp her) Her skal du legge inn alle opptakskravene som er beskrevet ovenfor. Husk at her kan du ikke mellomlagre, og du har fire (4) timer på å fullføre skjema. Dette betyr i praksis at du på forhånd må ha gjort klar dine besvarelser og filer som skal lastes opp her.

     3. Når du er ferdig med Nettskjema, vil du motta en kvittering med lenke til Filmskolens egen filopplastingsbank Filemail. Her skal du laste opp bildefiler. Husk å påføre søknadsnummeret fra Søknadsweb i meldingsfeltet.

     Kontroller at din dokumentasjon er fullstendig i forhold til studiets opptakskrav. Du må laste opp din dokumentasjon innen
     kl. 23.59, 12. januar 2023.

     Dersom du har spørsmål eller problemer vedrørende Søknadsweb, ta kontakt med opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04

     Har du spørsmål vedrørende Nettskjema, Filemail eller søknadsprosessen, ta kontakt med studiekonsulent Hans Josef Tandsether på epost hans.tandsether@inn.no.