Opptakskrav Klipp Opptak BFA 2023

Klipperen er den som setter alle bildeelementene sammen for å skape verkets helhet. Klipperen skal finne det rette materialet og sette det sammen på en slik måte at det holder publikums oppmerksomhet og forteller den historien regissøren ønsker å få frem.

Opptakskrav klipp

Velkommen som søker til klippelinjen ved Den norske filmskolen!

1. Formell bakgrunn og CV

En detaljert beskrivelse av tidligere utdanning/studier.

Oppdatert CV som omfatter beskrivelse av søkers arbeidsoppgaver og ansvarsområder i profesjonelt arbeid i film, TV eller annen tilsvarende medievirksomhet.

2. Innleveringsoppgave

Du skal levere inn følgende tre oppgaver:

1. Hvorfor søker du plass ved Den norske filmskolens linje for Klipp?

Velg en av disse tre måtene å besvare spørsmålet på:

 1. Skriv et motivasjonsbrev på max 1 A4 side 

Eller 

 1. Lag et motivasjons lyd-dokument på max 5 minutter

Eller 

 1. Lag en audiovisuell motivasjons-presentasjon (film, animasjon, PowerPoint eller liknende) på max 5 minutter

2.Beskriv en spillefilm eller en TV-serie som har gjort spesielt inntrykk på deg. Hvorfor og hvordan gjorde dette verket inntrykk? Hva var det som gjorde at du ble engasjert? Lærte du noe om deg selv av den opplevelsen du hadde eller satte det i gang noen nye tanker hos deg? (maks 1 A4-side)

3 a.Send inn en film eller et utdrag av en film på max 5 min. som du selv har klippet.(Lengre filmer vil ikke bli vurdert). Format SKAL være: H264 i 1920 x 1080. Filmen lastes inn på vimeo og du legger inn URL og evt passord i Nettskjema.

3 b. Skriv så en kort begrunnelse for hvorfor du velger denne filmen og hvilket klippeverktøy du har brukt. (maks en ½ A4 side).

Hvordan søke?

Husk å ha alle dokumenter klare når du søker.

1. Gå inn på SøknadsWeb, registrer personalia og følg instruksene for ditt valgte studie.

Under «utdanning» laster du opp dokumentasjon som dekker kravet om generell studiekompetanse (GSK) og eventuell annen utdanning. F.eks. vitnemål fra videregående skole, folkehøgskole, fagskole osv. Erfaringsbasert praksis kan veie opp for manglende GSK.All dokumentasjon på utdanning salmes i én PDF.

Under "praksis" laster du opp dokumentasjon på relevant praksis (arbeidsattester, praksisattester etc.). All dokumentasjon på praksis samles i én PDF.

2. Etter å ha registrert deg på Søknadsweb, må du gå inn på Nettskjema. (OBS! Ikke la deg forvirre. Denne siden er laget av Universitetet i Oslo, så det er deres logo som dukker opp her) Her skal du legge inn alle opptakskravene som er beskrevet ovenfor. Husk at her kan du ikke mellomlagre, og du har fire (4) timer på å fullføre skjema. Dette betyr i praksis at du på forhånd må ha gjort klar dine besvarelser og filer som skal lastes opp her.

  3. Når du er ferdig med Nettskjema, vil du motta en kvittering med lenke til Filmskolens egen filopplastingsbank Filemail. Her skal du laste opp bildefiler. Husk å påføre søknadsnummeret fra Søknadsweb i meldingsfeltet.

  Kontroller at din dokumentasjon er fullstendig i forhold til studiets opptakskrav. Du må laste opp din dokumentasjon innen
  kl. 23.59, 12. januar 2023.

  Dersom du har spørsmål eller problemer vedrørende Søknadsweb, ta kontakt med opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04

  Har du spørsmål vedrørende Nettskjema, Filemail eller søknadsprosessen, ta kontakt med studiekonsulent Hans Josef Tandsether på epost hans.tandsether@inn.no.

  Are Syvertsen Crop
  Are Syvertsen Quote 03