Opptakskrav Lyd Opptak BFA 2023

På en produksjon har lydmesteren ansvar for alle dialog- og lydopptak, mens de i etterarbeidet skaper lydbildet som forsterker og underbygger filmens uttrykk. Lyd gir oss en vesentlig del av opplevelsen vi får fra audiovisuelle medier, og det er lydmesterens jobb å sørge for at regissørens hensikt kommer frem også i denne opplevelse.

Opptakskrav lyd

Velkommen som søker til lydlinjen ved Den norske filmskolen!

1. Formell bakgrunn og CV

En detaljert beskrivelse av tidligere utdanning/studier.

Oppdatert CV som omfatter beskrivelse av søkers arbeidsoppgaver og ansvarsområder i profesjonelt arbeid i film, TV eller annen tilsvarende medievirksomhet.

2. Innleveringsoppgave

1. Hvorfor søker du plass ved Den norske Filmskolens linje for Lyd?

Velg en av disse tre måtene å besvare spørsmålet på:

 1. Skriv et motivasjonsbrev på max 1 A4 side 

Eller 

 1. Lag et motivasjons lyd-dokument på max 5 minutter

Eller 

 1. Lag en audiovisuell motivasjons-presentasjon (film, animasjon, PowerPoint eller liknende) på max 5 minutter

2. Skriv en tekst der du beskriver dine følelser og tanker med utgangspunkt i en film eller et TV-program som har gjort inntrykk på deg, og hvorfor du tror dette har virket slik på deg.

3. Legg ved to eksempler på noe du gjort (max. 5 min pr. eksempel). Det kan være lyd/musikk til bilde, musikk, lydcollage o.l. Forklar hvordan du har bidratt, maks 100 ord per eksempel. 

Format: må leveres i standard filformater som kan åpnes på en vanlig Pc eller mac: wav, QT/ H264 PAL 1280x720.

Hvordan søke?

Husk å ha alle dokumenter klare når du søker.

1. Gå inn på SøknadsWeb, registrer personalia og følg instruksene for ditt valgte studie.

Under «utdanning» laster du opp dokumentasjon som dekker kravet om generell studiekompetanse (GSK) og eventuell annen utdanning. F.eks. vitnemål fra videregående skole, folkehøgskole, fagskole osv. Erfaringsbasert praksis kan veie opp for manglende GSK.All dokumentasjon på utdanning salmes i én PDF.

Under "praksis" laster du opp dokumentasjon på relevant praksis (arbeidsattester, praksisattester etc.). All dokumentasjon på praksis samles i én PDF.

2. Etter å ha registrert deg på Søknadsweb, må du gå inn på Nettskjema. (OBS! Ikke la deg forvirre. Denne siden er laget av Universitetet i Oslo, så det er deres logo som dukker opp her) Her skal du legge inn alle opptakskravene som er beskrevet ovenfor. Husk at her kan du ikke mellomlagre, og du har fire (4) timer på å fullføre skjema. Dette betyr i praksis at du på forhånd må ha gjort klar dine besvarelser og filer som skal lastes opp her.

  3. Når du er ferdig med Nettskjema, vil du motta en kvittering med lenke til Filmskolens egen filopplastingsbank Filemail. Her skal du laste opp bildefiler. Husk å påføre søknadsnummeret fra Søknadsweb i meldingsfeltet.

  Kontroller at din dokumentasjon er fullstendig i forhold til studiets opptakskrav. Du må laste opp din dokumentasjon innen kl. 23.59, 12. januar 2023.

  Dersom du har spørsmål eller problemer vedrørende Søknadsweb, ta kontakt med opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

  Har du spørsmål vedrørende Nettskjema, Filemail eller søknadsprosessen, ta kontakt med studiekonsulent Hans Josef Tandsether på epost hans.tandsether@inn.no.

  Carl Svensson Crop
  Carl Svensson Quote 3