Opptakskrav Regi Opptak BFA 2023

Regissøren har det overordnete kunstneriske ansvar for en film, og skal gjennomføre filmens uttrykk gjennom tolkning av manuskriptet, bildeutforming, iscenesettelse og etterarbeide. En regissør må kunne samordne og lede de kreative kreftene i en stab, samt ha kunnskaper om finansielle og praktiske produksjonsforutsetninger.

Opptakskrav regi

Velkommen som søker til regilinjen på Den norske filmskolen!

1. Formell bakgrunn og CV

En detaljert beskrivelse av tidligere utdanning/studier.

Oppdatert CV som omfatter beskrivelse av søkers arbeidsoppgaver og ansvarsområder i profesjonelt arbeid i film, TV eller annen tilsvarende medievirksomhet.

2. Innleveringsoppgave

Du skal levere inn følgende oppgaver:

1. Hvorfor søker du plass ved Den norske filmskolens linje for Regi?

Skriv en selvbiografisk motivasjonspresentasjon av deg selv på max 2 A4-sider. Det er i motivasjonsbrevet viktig at du får frem hvorfor du vil studere regi ved Den norske filmskolen

2. Skriv en historie med utgangspunkt i virkeligheten som du mener kunne danne grunnlag for en film på 15 minutter (Max 1 side)

3 a. Send inn en film du har regissert, max 10 min (lengre filmer vil ikke bli vurdert). Det kan også være utdrag av en film (format SKAL være: H264 i 1920 x 1080). Filmen lastes inn på vimeo og du legger inn URL og evt passord i Nettskjema.

3 b. Skriv så en kort begrunnelse for hvorfor du velger denne filmen. Hva ønsker du å fortelle med filmen? I hvilken grad mener du at du har oppnådd denne hensikten? (Maks 1 A4 side).

Hvordan søke?

Husk å ha alle dokumenter klare når du søker.

1. Gå inn på SøknadsWeb, registrer personalia og følg instruksene for ditt valgte studie.

Under «utdanning» laster du opp dokumentasjon som dekker kravet om generell studiekompetanse (GSK) og eventuell annen utdanning. F.eks. vitnemål fra videregående skole, folkehøgskole, fagskole osv. Erfaringsbasert praksis kan veie opp for manglende GSK. All dokumentasjon på utdanning salmes i én PDF.

Under "praksis" laster du opp dokumentasjon på relevant praksis (arbeidsattester, praksisattester etc.). All dokumentasjon på praksis samles i én PDF.

2. Etter å ha registrert deg på Søknadsweb, må du gå inn på Nettskjema.
(OBS! Ikke la deg forvirre. Denne siden er laget av Universitetet i Oslo, så det er deres logo som dukker opp her).
Her skal du legge inn alle opptakskravene som er beskrevet ovenfor. Husk at her kan du ikke mellomlagre, og du har fire (4) timer på å fullføre skjema. Dette betyr i praksis at du på forhånd må ha gjort klar dine besvarelser og filer som skal lastes opp her.

3. Når du er ferdig med Nettskjema, vil du motta en kvittering med lenke til Filmskolens egen filopplastingsbank Filemail. Her skal du laste opp bildefiler. Husk å påføre søknadsnummeret fra Søknadsweb i meldingsfeltet.

Kontroller at din dokumentasjon er fullstendig i forhold til studiets opptakskrav. Du må laste opp din dokumentasjon innen
kl. 23.59, 12. januar 2023.

Dersom du har spørsmål eller problemer vedrørende Søknadsweb, ta kontakt med opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04

Har du spørsmål vedrørende Nettskjema, Filemail eller søknadsprosessen, ta kontakt med studiekonsulent Hans Josef Tandsether på epost hans.tandsether@inn.no.

Stefan Faldbakken Crop
Stefan Faldbakken Quote