Opptakskrav Manus Opptak BFA 2023

Ved manuslinjen vektlegges det praktiske fortellertekniske håndverket. Studentene skal beherske de ulike typer av manusarbeid, både når det gjelder film- og tv-produksjoner, og studiet dekker emnene Dramaturgi, Filmfortelling i praksis og Den personlige historie.

Opptakskrav manus

Velkommen som søker til manuslinjen ved Den norske filmskolen!Vi er genuint nysgjerrige på deg; på hvem du er, din evne og vilje til å fortelle historier og på akkurat ditt blikk på verden.

1. Formell bakgrunn og CV

En detaljert beskrivelse av tidligere utdanning/studier.

Oppdatert CV som omfatter beskrivelse av søkers arbeidsoppgaver og ansvarsområder i profesjonelt arbeid i film, TV eller annen tilsvarende medievirksomhet.

2. Innleveringsoppgave

Du skal levere følgende to oppgaver:

1. Hvorfor søker du plass ved Den norske Filmskolens linje for Manus?

Skriv et motivasjonsbrev på max 1 A4 side 

2. I denne oppgaven ønsker vi at du ser deg rundt, på Norge i verden i 2022, og viser oss noe du synes er viktig å fortelle om i fiksjons form. En overskrift for historien vi ber deg lage er HJEM. Hvordan du tolker, eller benytter deg av, dette begrepet er selvfølgelig helt opp til deg.

Oppgaven deles i fire:

 1. HVORFOR vil du fortelle om akkurat denne tematikken? (Max 5 setninger).
 2. HVEM er hovedpersonen i historien din? Gi oss en kort beskrivelse av vedkommende. (Max 5 setninger)
 3. HVA fortelles? Skriv historien som en avsluttet fortelling (handlingsforløpet fra a til å) på max 2 A4sider. Om dette kan være utgangspunktet for en kortfilm, spillefilm eller tv-serie er helt opp til deg, men du skal klare å fortelle hele historien på max 2 sider.
 4. HVORDAN skal dette fortelles? Velg ut en tydelig situasjon fra historien din (oppgave c) og skriv den ut som en filmscene i manusform, maks 5 sider.

Tips: Velg en situasjon der hovedpersonen befinner seg i en ytre eller indre konflikt. Måten hovedpersonen din handler og løser (eller ikke løser) konflikten på, bør fortelle oss noe om hvordan han eller hun er som karakter (dvs. forsøk å vise noe av det du forteller om).

* Om du har tilgang på skriveprogram som Final draft el kan du benytte dette, men du kan også sette det opp i word. Send uansett vedlegget som PDF.

Alle vedleggene skal lastes opp i Nettskjema under, som Word- eller pdf-fil (maks 30 MB pr fil).

Hvordan søke?

Husk å ha alle dokumenter klare når du søker.

1. Gå inn på SøknadsWeb, registrer personalia og følg instruksene for ditt valgte studie.

Under «utdanning» laster du opp dokumentasjon som dekker kravet om generell studiekompetanse (GSK) og eventuell annen utdanning. F.eks. vitnemål fra videregående skole, folkehøgskole, fagskole osv. Erfaringsbasert praksis kan veie opp for manglende GSK.All dokumentasjon på utdanning salmes i én PDF.

Under "praksis" laster du opp dokumentasjon på relevant praksis (arbeidsattester, praksisattester etc.). All dokumentasjon på praksis samles i én PDF.

2. Etter å ha registrert deg på Søknadsweb, må du gå inn på Nettskjema. (OBS! Ikke la deg forvirre. Denne siden er laget av Universitetet i Oslo, så det er deres logo som dukker opp her) Her skal du legge inn alle opptakskravene som er beskrevet ovenfor. Husk at her kan du ikke mellomlagre, og du har fire (4) timer på å fullføre skjema. Dette betyr i praksis at du på forhånd må ha gjort klar dine besvarelser og filer som skal lastes opp her.

  Les øvrige instruksjoner for innlevering her.

  Kontroller at din dokumentasjon er fullstendig i forhold til studiets opptakskrav. Du må laste opp din dokumentasjon innen
  kl. 23.59, 12. januar 2023.

  Dersom du har spørsmål eller problemer vedrørende Søknadsweb, ta kontakt med opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04

  Har du spørsmål vedrørende Nettskjema, Filemail eller søknadsprosessen, ta kontakt med studiekonsulent Hans Josef Tandsether på epost hans.tandsether@inn.no.

  Heidi
  Heidi Linde quote 03