Produksjonsdesign Bachelor i film — studieplan 2019-22

Produksjonsdesigneren er ansvarlig for prosjektets scenografi og samarbeider tett med regissør, fotograf og VFX design i den kreative utforming og gjennomføring av fortellingens visuelle konsept. Dette skjer gjennom bruk av dekorasjoner i studio og/eller locations, rekvisitter, grafikk, SFX, med mer. Produksjonsdesigneren må inneha en kombinasjon av visuell kreativitet og praktisk gjennomføringsevne

Læringsutbyttebeskrivelse

Studentene forventes å oppnå følgende læringsutbytte:

1. Kunsthistorie, arkitektur og stil

Kunnskap

 • Har kunnskap om kunsthistorie, stilhistorie og arkitektur historie

Ferdigheter

 • Kan bruke teoretisk kunnskap i research-sammenheng. Evne å oppsøke og benytte hensiktsmessig kompetanse og kunnskap i research og konseptutvikling

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

 • Kan anvende kunnskap om kunst, arkitektur i arbeidet som produksjonsdesigner

2. Konseptutvikling og visuell presentasjon

Kunnskap

 • Har kunnskap om metoder for å utvikle et visuelt konsept på bakgrunn av manus så det visuelle konseptet fungerer som et dramaturgisk virkemiddel

Ferdigheter

 • Kan presentere et konsept visuelt ved hjelp av ulike teknikker — frihånd tegning, digital tegning, modell med mer — slik at den visuelle presentasjonen kommuniserer og har et personlig uttrykk

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

 • Kan, med utgangspunkt i prosjektets fortellerunivers, utarbeide et visuelt konsept som bidrar til å heve filmens kunstneriske ambisjon

3. Planlegging og arbeidsredskap

Kunnskap

 • Har kunnskap til og kan velge mellom en rekke verktøy som CAD, tegning, modeller, fotografi, budsjettering, med mer, som bidrar til å realisere et kunstnerisk konsept

Ferdigheter

 • Kan anvende relevante verktøy til planlegging og kommunikasjon med andre fagfunksjoner, andre yrker som snekker, malere, osv.

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

 • Gjennom målrettet og reflektert bruk av arbeidsredskap, kan sikre at de kunstneriske intensjonene gjennomføres

4. Arbeid i studio og på location

Kunnskap

 • Har kunnskap om relevante teknikker, verktøy og sikkerhetsprosedyrer som skal anvendes i forskjellige opptaksituasjoner for å gjennomføre en produksjon

Ferdigheter

 • Kan planlegge og gjennomføre en produksjonsdesign-avdelingens arbeide i et filmteam i studio eller på location på en hensiktsmessig, god og sikker måte

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

 • Bruker sine ferdigheter og kunnskap før å bidra til at filmens kunstneriske intensjoner blir ivaretatt i forarbeide og opptak