Dokumentarregi Bachelor i film og TV

Dokumentarregistudiet har en tydelig profil rettet mot den kreative personlige dokumentaren – filmer som utfordrer vår virkelighetsforståelse gjennom personlig fortolkning og emosjonell engasjerende fortelling fra det virkelige liv.

  • Studiested Lillehammer
  • Studielengde 3 år
  • Studiepoeng 180
  • Språk Norsk (Skandinavisk)

Dokumentarregistudiet er basert på både praktisk og teoretisk undervisning, med en rekke produksjonsøvelser. Det er stort fokus både på prosjektutvikling, på arbeidet med å utvikle en egen stil og på å utvikle gode leder- og samarbeidsevner.

Dokumentarregissører skal både kunne lede og samarbeide med et team av kreative utøver som foto, lyd og klipp m.fl, og også arbeide på egen hånd i såkalte ”One Person One Camera” produksjoner. Regissørens oppgave er å formidle sin visjon og finne filmens uttrykk gjennom sin egen tolkning av virkeligheten. Regissøren har det overordnete kunstneriske ansvar for filmen.

Karrieremuligheter

Etter endt utdannelse skal du være rustet til et yrkesliv som dokumentarregissør i film, TV og nyere medier. Du skal ha opparbeidet deg et allsidig, håndverksmessig repertoar og et bevisst forhold til deg selv som regissør. Du skal kunne være en kreativ samarbeidspartner for produsent, en dyktig medarbeider i alle fasene fra ide til ferdig film, og kunne bidra med et uttrykk som er spesielt for deg som regissør.