Lyd Bachelor i film og TV

Lydmeisteren har ansvar for alt av lydopptak under ei filminnspeling. I etterarbeidet blir skapt lydbildet som forsterkar og underbygger uttrykket av filmen. Lyd er ein viktig del av filmopplevinga og lydmeisterens oppgåve er å sørga for at hensikta med regissøren kjem fram og blir forsterka gjennom lydbildet.

  • Studiested Lillehammer
  • Studielengde 3 år
  • Studiepoeng 180
  • Language Norwegian (Scandinavian)

Utdanninga skal gi deg som lydstudent den nødvendige innsikta i lydteknisk teori, filmteori, dramaturgi, forteljarteknikk, akustikk, musikk og generell filmforståing. Det blir lagt stor vekt på samarbeidsevne med andre fagfunksjonar som regi, manus, foto, klipp, scenografi og produsent. Samtidig er det viktig at du utviklar din eigen stil og evna til idéutvikling.

Karrieremoglegheiter

Målsetjinga er at du, etter end utdanning, skal vera yrkesmessig førebudd og inneha den beste moglege kompetansen for å kunna arbeida med lyd i ein profesjonell, audiovisuell samanheng - i film/TV, i produksjonshus eller som frilans lydmeister.