Produksjonsdesign Bachelor i film og TV

Produksjonsdesignaren er ansvarleg for scenografien i filmen og samarbeider tett med regissør, fotograf og digital visuell design i den kreative utforminga og gjennomføringa av det visuelle konseptet til forteljinga.

  • Studiestad Lillehammer
  • Studelengde 3 år
  • Studiepoeng 180
  • Språk Norsk (Skandinavisk)

Dette skjer gjennom bygging av sett i studio, bruk av locations, rekvisittar, grafikk, SFX, med meir. Som scenograf må du ha ein kombinasjon av visuell kreativitet og praktisk gjennomføringsevne.

I løpet av studiet vil du tileigna deg ein arbeidsmetodikk som gjer deg til ein kreative samarbeidspartnar, teknisk dyktig fagsjef og ein motiverande arbeidsleiar. Du skal læra å kommunisera og bruka verkemiddel som fotografi, teikning, modellar og andre visuelle verkemiddel, og dessutan tileigna deg grunnleggande kunnskap innanfor kunst- og arkitekturhistorie.

Karrieremoglegheiter

Når du er ferdigutdanna produksjonsdesignar for film skal du kunna fungera som fagsjef og arbeidsleiar i film- og tv-bransjen. Du vil vera ein kreativ samarbeidspartnar for fotografar, VFX designarar, regissørar og produsentar.